PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studií
  • Institut mezinárodních studií

E-mail: zuzana.lizcova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 274

Vedené práce

Místnost: č. B324, Jinonice, budova B

ResearcherID: AFP-2117-2022

Scopus Author ID: 57193844757

ORCID ID: 0000-0002-4026-0507

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • LIZCOVÁ, Zuzana. Neuanfang in Krisenzeiten : Die tschechische Politik im Jahr 2022. In: SAPPER, Manfred - WEICHSEL, Volker - HANDL, Vladimír. Schlüsselland Tschechien: Politik und Gesellschaft in der Mitte Europas. 1 vyd. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2023, s. 105-110. ISBN 978-3-7425-0976-5.
  • LIZCOVÁ, Zuzana. Tradice a nové trendy v německé společnosti. Německo 1989–2021: Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země. Vyd. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, s. 17-49. ISBN 978-80-7422-890-2.
  • LIZCOVÁ, Zuzana - NIGRIN, Tomáš. Proměny německého hospodářství. Německo 1989–2021: Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země. Vyd. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, s. 131-155. ISBN 978-80-7422-890-2.
  • LIZCOVÁ, Zuzana. Média ve víru změn. Německo 1989–2021: Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země. Vyd. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, s. 193-222. ISBN 978-80-7422-890-2.
  • LIZCOVÁ, Zuzana. Unter Druck. Zur Lage der Presse in Tschechien. In: SAPPER, Manfred - WEISCHSEL, Volker - HANDL, Vladimír. Schlüsselland Tschechien. Politik und Gesellschaft in der Mitte Europas. 1 vyd. Bonn: BPB, 2023, s. 127-144. ISBN 978-3-7425-0976-5.
  • LIZCOVÁ, Zuzana. Tschechische Republik. In: WEIDENFELD, Werner - WESSELS, Wolfgang. Jahrbuch der europäischen Integration. 1. Aufl vyd. Baden-Baden: Nomos, 2017, s. 575-578. ISBN 978-3-8487-4225-7.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=search&nazev=&kod=&match=substring&srch_nazev=0&srch_nazev=1&fak=11000&ustav=&sekce=&trida=&klas=&pvyjazyk=&sem=&pocet=20&ujmeno=Lizcová&utyp=3&b=Hledej

německá politika, ekonomický a sociální systém SRN, česko-německé vztahy, média, digitalizace

Srovnávací studie o institucionální podpoře organizací působících v oblasti česko-německých vztahů, Česko-německý fond budoucnosti, 2022-2023

Minulost přítomností: role traumatické historie v zahraniční politice, Primus/22/HUM/011, hlavní řešitelka Dr. Irena Kalhousová, 2022-2026

Německo, Rakousko, soudobé dějiny, aktuální vývoj, vnitřní politika a mezinárodní vztahy

Německo, Rakousko, soudobé dějiny, aktuální vývoj, vnitřní politika a mezinárodní vztahy