Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: daniela.kolenovska@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 300

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. B332, Jinonice, budova B

ResearcherID: E-9747-2018

Scopus Author ID: 57197771595

ORCID ID: 0000-0003-1019-098X

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • KOLENOVSKÁ, Daniela. Bělorusové na okraji meziválečné emigrace v Československu. In: HAUSER, Jakub - VELEMANOVÁ, Věra. Příběhy exilu : osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. 1. vyd vyd. Praha: Památník národního písemnictví, 2018, s. 52-81. ISBN 978-80-87376-49-2.
  • KOLENOVSKÁ, Daniela. Československo a běloruská emigrace. In: KUTHANOVÁ, Michaela. Z historie exilu : emigrace z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. 1. vyd vyd. Praha: Památník národního písemnictví, 2019, s. 9-15. ISBN 978-80-87376-59-1.
  • KOLENOVSKÁ, Daniela. Sovětská veřejná diplomacie a západní intelektuálové. In: ŠIMOVÁ, Kateřina - KOLENOVSKÁ, Daniela - DRÁPALA, Milan. Cesty do utopie : sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů. 1. vyd vyd. Praha: Prostor, 2017, s. 15-50. ISBN 978-80-7260-331-2.
  • KOLENOVSKÁ, Daniela. Cesty mimo mapu. In: HANUŠ, Jiří - SUK, Jiří. Dobrodružství historické interpretace. 1. vyd vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 161-171. ISBN 978-80-210-9864-0.
  • KOLENOVSKÁ, Daniela - ŠÍR, Jan. Sovětské kořeny totální soutěže putinovského Ruska. In: KURFÜRST, Jaroslav - PAĎOUREK, Jan. Za zrcadlem : hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. 1. vyd vyd. Praha: Academia, 2021, s. 279-290. ISBN 978-80-200-3237-9.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Moderní dějiny Ruska, Seminář k Moderním dějinám Ruska, Koncepty ruských dějin, Stalinismus, Proměny ruské zahraniční politiky

Rámcová témata: Koncepty ruských dějin v dnešním Rusku; Běloruský exil / Ruská pomocná akce; Sovětská každodennost 60., 70. léta; Sovětská a ruská zahraniční politika; Česko-sovětské (ruské) vztahy; Studená válka a SSSR ve 3. světě/na globálním jihu; Aspekty československo-čínských vztahů v kontextu sovětské studenoválečné politiky

GAČR: Strach z jara: sovětská vnitřní reflexe pražského jara a intervence do Československa/ Soviet Society and the Prague Spring: Reflection of the Prague Spring and Intervention into Czechoslovakia in the Soviet Society, 2020-2022

Rusko, Bělorusko

moderní ruské (sovětské) dějiny a zahraniční politika; ruská historická politika; běloruský exil; československo-čínské vztahy v kontextu sovětské studenoválečné politiky