PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studií

E-mail: miroslav.kunstat@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 272

Místnost: č. C413, Jinonice, budova C

Scopus Author ID: 57194435935

ORCID ID: 0000-0002-1168-2372

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=d3705e2b5ae9e8f0ef4762ebab03b89b&tid=1&do=detailuc&kuc=00622

  • Německé, rakouské, švýcarské a lichtenštejnské dějiny po 2. světové válce
  • Aktuální politika v SRN, Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku (zvl. politický a ústavní systém a jeho proměny)
  • Vztahy ČR k německy mluvícím zemím (D/DDR,A,CH,FL) po 2. světové válce, zvláště po r. 1989
  • Církve a náboženství v německy mluvících zemích

Výzkumné projekty (od r. 2005):

Habitus českých vědců 1918–1968. Příklad dvou generací, projekt GAČR č. 17-22085S, 2017–2019.

Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu; projekt GAČR č. GA-15-17092S, 2015-2017 (řešitel);

Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945-1968, projekt GAČR č. 13-0954 S, 2013-2016;

Evangeliář z kláštera benediktinek od Sv. Gabriela v Praze (edice, komentář), Ministerstvo kultury ČR, 2012-2014;

Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století, projekt GAČR – DFG (bilaterální projekty) č. P405/10/J060, od 2010-2012;

Edvard Beneš, Němci a Německo, projekt GAČR č. P410/10/1273, 2010 – 2015;

Diferencovaný proces tvorby německé zahraniční politiky: instituce, aktéři, normy a zájmy,
strategie, projekt MZV ČR, 2009–2010;

Hledání centra: Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 19.
století, projekt GAČR 409/09/0503, 2009-2011 (spoluřešitel);

Modifikace německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na
česko-německé vztahy, projekt MZV ČR, 2006–2007. 

česko-německé a česko-rakouské vztahy po r. 1945; československá a česká zahraniční politika po r. 1945; církevní a náboženské dějiny 20. století; dějiny vědy a akademické vzdělanosti; aktuální politické a sociální problémy německy mluvících zemí