PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studií

E-mail: alena.zelena@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 296

Místnost: č. C415, Jinonice, budova C

ORCID ID: 0000-0002-1040-5859

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=41370

Střední Evropa jako ideální prostor (v díle Ingeborg Bachmannové a Libuše Moníkové)


„Jsem Žid věřící v Krista.“: ambivalence postojů Franze Werfela k židovství a křesťanství na příkladu jeho dramatu Pavel mezi Židy


Obraz nové věcnosti (Neue Sachlichkeit) v dětských románech Ericha Kästnera v porovnání s českým dobovým dílem Jaroslava Foglara, Záhadou hlavolamu

Levicová orientace školy Bauhaus jako důvod k jejímu uzavření?

Deutschförderung in Polen und Tschechien: Zwei Fallstudien - bakalářská práce


Orální historie pamětnice 2. světové války paní Elfride Weissmann - průběh odsunu z jihočeského pohraničí do poválečného Horního Rakouska - diplomová práce

 


“Zvrhlé umění” a reflexe Velké války v dílech Otto Dixe a Georga Grosze - bakalářská práce

Ernst Sommer a karlovarské snahy o usmíření mezi Čechy a Němci za 1. republiky - bakalářská práce


Češi a Němci v Praze: Konkurence spolkového života na přelomu 19. a 20. století - bakalářská práce


Analýza dvou filmových verzí o hnutí The Third Wave – německý střet s minulostí versus skutečná událost v USA - bakalářská práce

Max Brod jako zprostředkovatel českého dramatu německojazyčnému publiku. Recepce české divadelní scény v článcích Maxe Broda v denících Prager Abendblatt a Prager Tagblatt v letech 1921 - 1939 - bakalářská práce


Literatura jako médium paměti na Hlučínsku na příkladu díla Jany Schlossarkové - bakalářská práce


Humor a satira jako prostředek vyrovnání se se zkušeností holokaustu na příkladu děl Tadeusze Borowského a Edgara Hilsenratha - diplomová práce

Ein Autor nur für Germanisten? Zur Rezeption Thomas Bernhardsin Tschechien nach 1989 - diplomová práce

Rola židovských kultúrnych sprostredkovateľov v pražských demokratických médiách v medzivojnovom období - diplomová práce


Veřejnoprávní média v Polsku a České republice v období 2014-2018 - diplomová práce


Literarische Reflexion des jüdischen Aufstandes während des Holocaust am Beispiel der Werke von Ernst Sommer und Max Zweig - diplomová práce

Muzea jako místa paměti a ostalgie: Obraz socialismu a každodennosti v ČSSR a NDR - diplomová práce

 

Aktion Österreich

klasická moderna v myšlení a kultuře,moderní a současná německy psaná literatura, migrační literatura, německé ústavní právo, filosofie a kultura, kulturní paměť, německá literatura z území dnešní ČR, filosofie práva