doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra severoamerických studií

E-mail: francis.raska@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 298

Vedené práce

Místnost: č. 3079, Jinonice, budova A

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00604

Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), Postdoctoral Grant (1 January 2001-31 December 2003) Title of Grant: Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten a plány československé exilové vlády pro německou menšinu (The Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten and the Czechoslovak Exile Government‘s Plans for the German Minority) (409/01/P100) Principal Investigator: PhDr. Francis D. Raška, PhD; GAČR, Standard Grant (1 January 2003-31 December 2005) Junior Researcher, Title of Grant: Imigrační politika a integrace přistěhovalců v USA od roku 1965. (Immigration Policy and the Integration of Newcomers to the United States since 1965 (407/03/0442) Principal Investigator: Doc. PhDr. Miloš Calda (Chairman of Department of American Studies), Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Prague; Core Research Focus, Charles University, Faculty of Social Sciences, Prague, (1 January 2005-31 December 2011) Core Investigator, Title of Grant: Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika. (The Development of Czech Society within the European Union: Challenges and Risks) (MSM0021620841).

Československý studenoválečný exil v Severní Americe a Západní Evropě Úloha Spojených států ve Studené válce Disent ve Spojených státech v 60. a 70. letech 20. století Transatlantické vztahy Zahraniční politika Spojených států Vztahy mezi Spojenými státy a Latinskou Amerikou