František Šístek, M.A., Ph.D.

František Šístek, M.A., Ph.D.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: frantsistek@volny.cz , frantisek.sistek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 539

Osobní webová stránka

Místnost: č. 3076, Jinonice, budova A

Scopus Author ID: 57192425138

ORCID ID: 0000-0002-9634-8831

Rok vydání

Monografie

  • ŠÍSTEK, František. Stalaktit. 1 vyd. Ostrava: Protimluv, 2019. 57 s. ISBN 978-80-87485-68-2.
  • ŠÍSTEK, František. Jeden bílý den. 1 vyd. Ostrava: Protimluv, 2017. 115 s. ISBN 978-80-87485-46-0.
  • KRÁLOVÁ, Kateřina - KOCIAN, Jiří - PIKAL, Kamil - ŠÍSTEK, František - KOPŘIVOVÁ, Lenka - ZILYNSKYJ, Bohdan - ANDER, Adam - ŠISLER, Filip - PROCHÁZKA, Jan - KADLECOVÁ, Lucie - MEJSTŘÍK, Martin - HOFMEISTEROVÁ, Karin - KADLEC, Vladimír - HELER, Daniel. Minderheiten im sozialistischen Jugoslawien : Brüderlichkeit und Eigenheit. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2016. 418 s. ISBN 978-3-631-67026-2.
  • BITTNEROVÁ, Dana - DRS, Tomáš - DUCHÁČEK, Milan - HORÁKOVÁ, Jarmila - JAKOUBEK, Marek - MARHOLEVA, Krasimira - MORAVCOVÁ, Mirjam - ŠÍSTEK, František - PENČEV, Vladimir - HAVLÍKOVÁ, Lubomíra - ŠTĚPÁNEK, Václav - KOUBA, Miroslav - PAVLÁSEK, Michal - MUHIČ, Maja - PETTIGREW, David - PEZA, Kestrina - SEIM, Øyvind Hvenekilde - TAKOVSKI, Aleksander. Etnické komunity:Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. 1 vyd. Praha: FHS UK, 2017. 487 s. ISBN 978-80-7571-002-4.
  • MORAVCOVÁ, Mirjam - BITTNEROVÁ, Dana - KOUBA, Miroslav - LIBÁNSKÁ, Alena - LJUCA, Adin - MARHOLEVA, Krasimira - MUJAČIĆ, Aida - SKENDERIJA, Boris - SKENDERIJA, Ivana - SKENDERIJA, Saša - SLAVKOVÁ, Markéta - ŠÍSTEK, František - ŽÍLA, Ondřej - ŽARKOVIĆ, Jasmina. Etnické komunity. Lidé Bosny a Herzegoviny. 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 270 s. ISBN 978-80-87398-46-3.
  • BITTNEROVÁ, Dana - MORAVCOVÁ, Mirjam - BOŽIĆ BOGOVIĆ, Doubravka - LJULJANOVIĆ, Denis - MARHOLEVA, Krasimira - JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka - ASAVEI, Maria Alina - POPOVIĆ, Andrija - MITRIČEVIĆ, Filip - HVENEKILDE SEIM, Øyvind - ZHELTOVA, Ekaterina - POLIAKOVÁ, Sylvia - HALILOVICH, Hariz - EFENDIĆ, Nirha - JIRKA, Luděk - STANEVA, Borjana - ČERNÝ, Marcel - HORÁKOVÁ, Jarmila - SLAVKOVÁ, Markéta - ŠÍSTEK, František - ELISEEVA, Elizaveta. Etnické komunity. Neviditelní, přehlížení a zapomenutí. 1 vyd. Praha: FHS UK, 2019. 449 s. ISBN 978-80-7571-030-7.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

2020-2022: GAČR, hlavní rešitel, standardní projekt: Židé v Černé Hoře: od neviditelnosti k obci (The Jews of Montenegro: From Invisibility to a Community) 2017-2018, jeden ze dvou řešitelů, výzkumný projekt Střední Evropa a balkánští muslimové: vztahy, obrazy, stereotypy, financován v rámci programu Strategie AV21 (AVČR). 2012-2015, spolupracovník (DPP), grantový projekt T. G. Masaryk a Slované (GAČR) 2009, Grant, projekt Religions and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN), financován Evropskou komisí, koordinátor Katedra religionistiky, Univerzita v Szegedu. Individuální výzkumný projekt: “Clericalization of Nationalism. Religious Rivalry between Serbian and Montenegrin Orthodox Churches.”

Moderní dějiny, antropologie a současnost Balkánu (zejména býv. Jugoslávie); nacionalismus; obrazy a stereotypy druhého; kultura a společnost