František Šístek, M.A., Ph.D.

František Šístek, M.A., Ph.D.

Působiště:

  • Institut mezinárodních studií

E-mail: frantsistek@volny.cz

Telefon: +420 251 080 307

Místnost: č. 3076, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

2017-2018, jeden ze dvou řešitelů, výzkumný projekt Střední Evropa a balkánští muslimové: vztahy, obrazy, stereotypy, financován v rámci programu Strategie AV21 (AVČR). 2012-2015, spolupracovník (DPP), grantový projekt T. G. Masaryk a Slované (GAČR) 2009, Grant, projekt Religions and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN), financován Evropskou komisí, koordinátor Katedra religionistiky, Univerzita v Szegedu. Individuální výzkumný projekt: “Clericalization of Nationalism. Religious Rivalry between Serbian and Montenegrin Orthodox Churches.”

Moderní dějiny, antropologie a současnost Balkánu (zejména býv. Jugoslávie); nacionalismus; obrazy a stereotypy druhého; kultura a společnost