13.11.2018

13.11.2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 13. listopadu 2018

 

Přítomni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

 

Filip Šourek, zástupce SIMS

 

Omluveni:

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

Doc. T. Weiss, vedoucí KES, člen AS FSV UK

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termíny příštích porad: 27. 11., 11. 12.

 

Prezentace společnosti ILA:

 • Prezentace společnosti ILA s.r.o. ohledně financování vědy a projektových žádostech Horizont 2020 a Horizont Europe bude 22. 11. v 15:30 v místnosti 1037 v Jinonicích.

 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Úpravy členů státnicových komisí:

 • Vedoucí kateder pošlou seznamy nových zaměstnanců do státnicových komisí do pátku 16. 11. na odd. vědy T. Rennerovi. U každého nového zaměstnance je potřeba doložit CV.

 

SIS a Karolinky:

 • Od akademického roku 2019/2020 budou spuštěny nové studijní programy. Je potřeba začít pracovat na Karolinkách nových studijních programů. Karolinky budou zveřejněny v únoru 2019.

 

GAČR hodnotitelské panely:

 • Vedoucí kateder pošlou do pátku 16. 11. J. Vykoukalovi jména zaměstnanců, kteří budou nominováni do hodnotitelských panelů GAČR.

 

 

 

Turnitin:

 • J. Kocian absolvuje za IMS školení o antiplagiátorském systému Turnitin, následně bude informovat vedení IMS. Vedoucí kateder do 16. 11. nahlásí další zájemce o školení.

 

E-maily doktorandů:

 • Na žádost vedení IMS budou k veškerým číselným e-mailům studentů doktorského studia přiřazeny jmenné aliasy.

 

Facebook reklamy:

 • Vedení IMS doporučuje pro podporu událostí na FB používat posílání pozvánek přes přátele zaměstnanců, případně studentů IMS, nikoliv přes placenou reklamu z důvodu bezpečnosti plateb.

 

PGS:

 • Předseda OR MTS přednesl stav kauzy plagiátorství a vedení IMS se dohodlo na dalším postupu v této věci.

 

Focení IMS:

 • Bude vybráno několik termínů, kdy bude uskutečněno focení zaměstnanců IMS v Jinonicích. Bližší informace budou zaslány e-mailem.

 

HŘ a PŘ v oboru MD:

 • Vedení IMS kompletuje akreditační spis a v nejbližších dnech odešle na FSV.

 

Logo IMS:

 • Vedení IMS zvažuje možnost vytvoření vlastního loga. Pro zatím IMS využívá na akce logo s pečetí a nápisem Institut mezinárodních studií. Logo bude vytvořeno v kvalitě pro zanášení do materiálů akcí a partnerů. Vyřizuje E. Tomalová. 
 • Logo FSV ke stažení https://www.fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/prezentace-fakulty/logo-design-manual.
 • Logo FSV a IMS se nesmí používat na studentské práce.

 

Místnosti:

 • Vzhledem k vytvoření nových pracovních míst na IMS a k přetíženosti některých místností dojde v prosinci k dílčím přesunům zaměstnanců v rámci kanceláří v Jinonicích i na Staroměstském nám. Vedoucí kateder dostali tabulku s navrhovanými přesuny a zašlou připomínky T. Nigrinovi do pátku 23. 11.
 • IMS získalo novou kancelář č. 2069 v druhém poschodí budovy A. Kancelář budou využívat doktorandi a externí spolupracovníci.

STAN:

 • Vedení IMS se bude snažit shánět kancelářské prostory v objektu PKC, Staroměstské nám. 1, pro zahraniční projekty IMS.
 • Místnost STAN316 projde renovací, aby se dala využívat pro práci, konzultace, schůzky.

 

CEFRES:

 • Schůze vedení IMS se účastnil nový ředitel CEFRES Jérôme Heurtaux, který představil vedení IMS svoji vizi fungování CEFRESu a spolupráce s IMS.
 • http://www.cefres.cz/cs/cefres-3

 

 

 1. Různé:

 

DOD:

 • Den otevřených dveří IMS se bude konat dne 16. 1. 2018 v Jinonicích. Časy a místnosti budou upřesněny.

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal