17. 04. 2018

17. 04. 2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 17. dubna 2018

 

Přítomni:

PhDr. S. Fišerová, PR oddělení FSV

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

Mgr. J. Říman, tiskový mluvčí FSV

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termíny příštích porad: 15. 5.

 

Schůze IMS k projektům TAČR: 22. 5. v čase 12:30 – 13:50, místnost 3093.

 • Cílem bude informovat zaměstnance o nadcházející grantové výzvě TA ČR ETA, která skýtá v mnohém lepší podmínky uplatnění syntetizujících projektů než GA ČR soustřeďující se výhradně na základní výzkum.

 

Nová opatření děkanky:

 

Cena Edvarda Beneše:

 • Byl vyhlášen 23. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše pro rok 2018, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2018 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí.  
 • Více informací na http://www.sezimovo-usti.cz/detail-prispevku.php?select=4206

 

Cena Josefa Pekaře:

 • Byl vyhlášen 17. ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře. V soutěži se oceňují nejlepší monografie z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 17. ročníku je 31. května 2018. Autoři do 35 let.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Tiskový mluvčí FSV:

 • S. Fišerová (PR odd. FSV) představila vedení IMS tiskového mluvčího FSV J. Římana. J. Říman prezentoval svoji náplň práce a domluvil se s vedením IMS na spolupráci zejména při prezentaci činnosti institutů.
 • Tiskový mluvčí bude prezentovat médiím konference a akce institutů, činnost institutů (zapojení do projektů), publikační činnost. Tiskový mluvčí projevil zájem se sejít s řešiteli projektů a prezentovat činnost v projektech veřejnosti.
 • Vedení IMS projevilo zájem, aby tiskový mluvčí prezentoval výstupy zaměstnanců v médiích, zapojení do projektů a publikační činnost směrem k veřejnosti a potencionálním uchazečům, a také více prezentoval činnost na FSV na úrovni rektorátu.
 • Vedení IMS by uvítalo ze strany tiskového mluvčího identifikaci zajímavých témat pro veřejnost.
 • Zaměstnanci budou hlásit termíny všech konferencí a akcí L. Jůzové, která je následně zanese do sdílené tabulky tiskového mluvčího.

 

Státní zkoušky:

 • Termíny bak. státních zkoušek (MTS) – 11. a 12. 6. (8:00 - 14:00).
 • Termín bak. státních zkoušek (HVK a MTSK) – 13. 6. (8:00 – 14:00).   
 • Termíny magisterských státních zkoušek (platí pro původní obory i nové specializace v rámci NMTS):
 • KSS – 21. 6.
 • KES – 18. 6. (19. 6.)
 • KNRS -  zatím nestanoveno
 • KRVS – 27.6.
 • BECES, CECS, IMESS – 18. 6.
 • Studenti bak. studia jdoucí ke státním zkouškám v září, kteří chtějí uplatnit přímý postup do magisterského studia, musí mít splněny veškeré studijní povinnosti do 30. 6. Vedoucí bakalářského semináře jim sdělí povinnosti pro udělení zápočtu. Bakalářskou práci musí odevzdat do 31. 7. dle harmonogramu. Studenti bakalářského studia jdoucí ke státním zkouškám v červnu musí mít splněny studijní povinnosti do 25. 5., resp. v závislosti na termínech dosud nesplněných souborných zkoušek, nejpozději však do 5.6.2018.

 

PGS:

 • Termín státních zkoušek MD a MTS: 24. 5. 9:00, místnost 3093. Komise: J. Kučera (předseda), O. Konrád, T. Weiss (náhradník), externista bude upřesněn.
 • Termín přijímacích zkoušek: 14. 6. (MD místnost 4018, MTS místnost 2018). Uchazeči odevzdávají 6-7 stránkový projekt jako součást přihlášky do 30. 4. Následně budou vyzváni k aktualizaci projektu a jeho odevzdání 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.
 • Termín obhajob MTS: 7. 6. 9:00, místnost 3093.

 

Erasmus:

 • Nový e-mail pro potřeby Erasmu: ims.erasmus@fsv.cuni.cz
 • Na stránkách IMS bude zřízena sekce pro potřeby Erasmu.

 

Platební karta:

 • Zaměstnanci sekretariátu budou mít v nejbližší době k dispozici fakultní platební kartu.
 • Platební kartou bude možné platit konferenční poplatky, letenky, atd.

 

Dovolená:

 • Podle nařízení ředitele IMS si musí zaměstnanci IMS naplánovat čerpání dovolené do 31. 5. Zaměstnanci si naplánují dovolenou tak, aby jim ke konci září 2018 zbylo maximálně 10 dnů dovolené.

 

Vyhláška ředitele k odměnám:

 • Bude připravena vyhláška ředitele IMS konkretizující odměňování zaměstnanců IMS.

 

Projektový manažer IMS:

 • O. Konrád připravil popis práce nové pozice projektového manažera IMS. Vedoucí kateder sečtou administrativní úvazky v projektech a výsledek pošlou T. Nigrinovi.

 

Kolegium děkanky:

 • Ředitel IMS J. Vykoukal informoval o poradě rozšířeného kolegia děkanky, zejména o rozpočtu FSV a možných změnách metodiky sestavování rozpočtu na úrovni fakulty a univerzity. Změny ve financování budou předmětem dalších porad.
 • Počty uchazečů na obory IMS zůstaly srovnatelné s minulým rokem.

 

BOZP:

 • Vedoucí kateder se seznámí s prezentací o bezpečnosti práce. Na jejím základě následně proškolí zaměstnance kateder. Zaměstnanci kateder svým podpisem potvrdí, že byli proškoleni. Prezentace a podpisový arch budou k dispozici na sekretariátu.

 

Technika:

 • Vedoucí kateder dodali požadavky na nákup techniky.

 

Podpora publikační aktivity:

 • Vedoucí kateder dodali návrhy na konkrétní podobu podpory pro zvýšení publikační činnosti u zaměstnanců kateder.

 

Promoce:

 • Zaměstnanci (a doktorandi) účastnící se promocí musí dodržovat dress code (černé nebo tmavé kalhoty, nikoli džíny, černá uzavřená obuv, světlá košile).

 

 

VZ:

 • T. Nigrin zjistí možnosti ubytování pro výjezdní zasedání IMS. Destinace bude rozhodnuta na další poradě vedení.
 • VZ se bude konat v termínu 4. – 7. 10. 2018

 

 

 1. Různé:

 

Vystoupení německého velvyslance:

 • KNRS Vás zve na vystoupení velvyslance Christopha Isranga na půdě FSV UK v Jinonicích v úterý 24. 4. v čase 12:30 - 13:50 v místnosti 3015.
 • Tématem vystoupení budou aktuální česko-německé vztahy.

 

Symposium Transnational Legacies of 1968:

 

Alumni IMS:

 • Vedení IMS vás zve na setkání Alumni IMS 2018, které proběhne 17. 5. od 18 hodin v pavilonu Grébovka v Havlíčkových sadech.

 

Rektorský den:

 • Ve středu 16. 5. je rektorský sportovní den. Výuka se nekoná.

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal