Univerzitní projekty

GRANTOVÁ AGENTURA ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec CSc. 2020-2022
19-11397S Bosnian Fluxes: Everyday Entanglements of War, Postsocialism and (Neo)Liberalization in Dayton Bosnia and Herzegovina PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2021
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2021

Projekt CENTRAL

Mnozí členové KRVS se účastní vědeckých aktivit v rámci sítě CENTRAL: Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison.

central

Evropské projekty

V roce 2018 uspěli akademici KRVS hned ve čtyřech projektech financovaných Evropskou unií.

  • Pod vedením doc. Vykoukala se dr. Asavei, doc. Kubát a dr. Králová účastní projektu FATIGUE (Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism), který řídí významný akademik světového formátu, prof. Jan Kubik (UCL).

fatigue

  • V rámci projektu H2020 máme hned dvojí zastoupení. Maria Alina Asavei a Jiří Kocián budou reprezentovat UK v rámci projektu POPREBEL (2018-2021). Koordinátorem projektu je Jan Kubík z londýnské UCL. Společně se zaměří na téma: „Populism and Popular Culture in Central and South - Eastern Europe: An Ambivalent Relationship?”

 

  • Michal Kubát a Jiří Kocián se společně s Martinem Mejstříkem z Katedry evropských studií zapojí do projektu nazvaného DEMOS „Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe“. Projekt se zaměřuje na objasnění méně probádaných aspektů populismu a navržení strategií, které mu budou mít za cíl čelit.