22. 05. 2018

22. 05. 2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 22. května 2018

 

Přítomni:

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK

 

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS

 

 

  1. Vedení IMS projednalo:

 

Termíny příštích porad: dle domluvy.

 

Projekty TAČR ÉTA:

  • Vedení IMS se setkalo s řešiteli projektů TAČR a s novými žadateli na IMS. Stávající řešitelé projektů TAČR a vedení IMS projednali se žadateli podobu jejich projektových žádostí, sestavení rozpočtů projektů a cíle projektů. Žadatelé byli upozorněni, jakým způsobem je vhodné připravovat projektové žádosti.

 

Přijímací zkoušky IMS:

  • Bakalářské ČNS (řeší KNRS) a MTS dne 4. 6. Vedoucí kateder zajistí tři osoby z katedry na dozor přijímacích zkoušek MTS v čase 12:15 – 15:30. Informativní schůzka se bude konat ve 12:00 v místnosti 1034.
  • Magisterské SKS (řeší KNRS) a ostatních oborů a specializací dne 6. 6. Vedoucí kateder zajistí celkem 8 osob – 6 osob na dozor v čase 9:00-13:00 a 2 osoby na dozor v čase 12:45-15:30. Informativní schůzka se bude konat 9:00 v místnosti 1036.
  • Opravování magisterských přijímacích zkoušek – testy se budou opravovat dne 6. 6. ve 12:30. Vedoucí kateder zajistí minimálně 2 osoby na každou specializaci. Eseje se budou opravovat dne 6. 6. v čase 13:00 – 17:00. Vedoucí kateder zajistí účast minimálně dvou osob na opravování esejů na každou specializaci.
  • Doktorské – dle počtu uchazečů a návaznosti jednání OR bude zřejmě nutné buď rozdělit studenty mezi dvě stávající komise, nebo zřídit další komisi. S garanty obou doktorských programů domluví L. Jůzová.

 

 

Internacionalizace:

  • Vedoucí kateder dodají do 8. 6. návrhy na čerpání financí na podporu vědecké činnosti doktorandů a zaměstnanců. Upřednostňují se dlouhodobé zahraniční cesty na partnerské univerzity (Varšava, Heidelberg, Paříž – Sorbonne). Není možno čerpat na cesty přijíždějících vědců ani na cesty v rámci Erasmus.
  • Následné čerpání bude možné do 30. 11.

 

Web:

  • Na začátku června proběhne schůzka vedení IMS s IT oddělením děkanátu ve věci nového webu IMS. Vedoucí kateder mají možnost připravit požadavky a náměty pro podobu nového webu. Termín schůzky bude upřesněn.

 

Dovolená:

  • Podle nařízení ředitele IMS si musí zaměstnanci IMS naplánovat čerpání dovolené do 31. 5. Zaměstnanci si naplánují dovolenou tak, aby jim ke konci září 2018 zbylo maximálně 10 dnů dovolené.

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal