26-11-2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 26. 11. 2019

Zápis ze schůze vedení 26.11.2019

Přítomni: Dr. J. Hornát ,  Dr. K. Králová,  prof. M. Kubát ,  Dr. Z. Lizcová,  doc. T. Nigrin,  prof. L. Rovná, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss,  Dr. O. Žíla, zástupce SIMS

Omluveni: Dr. D. Emler, Dr. Z. Kasáková, doc. O. Konrád, prof. J. Kučera

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Provoz sekretariátu přes Vánoce a Nový rok

 • Sekretariát bude ve dnech 23.12.2019 až 5.1.2020 uzavřen, THP pracovníci mají nařízenou práci z domova. Budova v Jinonicích bude přístupná.
 • V naléhavých případech je možno kontaktovat pracovnice sekretariátu po e-mailu.

Banner IMS

 • Z. Lizcová představila několik návrhů na nový banner. Vycházela z návrhů, které členové vedení obdrželi již dříve e-mailem a měli možnost předběžně komentovat. Vedení se shodlo, že bude potřeba vytvořit dva typy bannerů k různým příležitostem při zachování moderního, jednoduchého stylu a uplatnění žluté barvy institutu. Konečná verze vznikne ve spolupráci s grafičkou.

 

Výroba plakátů a pozvánek na akce

 • Z. Lizcová představila pracovní verzi připravovaného postupu při propagaci akcí.
 • První akcí, na kterou je třeba mít již hotový nový propagační plakát/letáku, je Den otevřených dveří. Z. Lizcová opět představila návrhy, vedení se usneslo na konečné podobě.

 

 Z. Lizcová informovala vedení o schůzce se zástupci SIMS ohledně dalších PR aktivit.

 

 • Vedení se usneslo, že mediální výstupy na FB budou nadále spojovány do souhrnných příspěvků k aktuálním tématům (v případě, že se sejde více výstupů během jednoho až dvou dnů).
 • Zástupci SIMS navrhli založení twitterového účtu IMS. Vedení vyslovilo souhlas s tím, že daný účet bude spravovat některý ze zaměstnanců nebo doktorandů IMS.
 • V dohledné době vedení zvažuje i vytvoření instagramového účtu IMS.
 • Studenti zároveň navrhli založení filmového klubu (autorská práva budou řešit studenti) a zavedení pravidelných neformálních setkání s pedagogy p.n. Teritoriální pivo. Vedení IMS tuto aktivitu vítá.
 • Z. Lizcová rovněž představila myšlenku běžeckého týmu IMS. Návrh byl odsouhlasen.

 

Studium:

Disciplinární komise FSV UK

 • Vzhledem k tomu, že končí funkční období současných členů komise, byl podán návrh na prodloužení členství J. Vášky za zaměstnance. Současně byl zástupce SIMS pověřen navržením nominace dvou studentů - SIMS předloží návrh dvou kandidátů do následující porady vedení (10.12.2019).

 

Spolupráce s ÚMV (Ústav mezinárodních vztahů)

 • E. Tomalová byla oslovena ředitelem ÚMV O. Ditrychem s žádostí o projednání možností spolupráce s IMS, mimo jiné také na úrovni doktorského studia. S ředitelem ÚMV se sejde T. Nigrin a bude vedení informovat o dalším postupu.

Stav komisí státních závěrečných zkoušek

 • Vedoucí kateder byli upozorněni na blížící se termín doplnění navržených pracovníků do tabulek (viz vedení 12.11.2019), a to včetně doplnění životopisů externích zaměstnanců. Životopisy zaměstnanců doplní sekretariát.

 

Institut:

Plénum IMS

 • Jelikož na výjezdním zasedání v Hradci Králové neproběhla z časových důvodů diskuze, bylo by možné ji uskutečnit při příležitosti konání pléna. Jako jeden z možných bodů k diskuzi navrhl T. Nigrin téma stěhování jinonického areálu.

Anna Lukešová Simbartlová

 • Vedení IMS pogratulovalo A. Lukešové Simbartlové, doktorandce IMS z KES, k získání prestižní ceny Europaeum Prize for Best Scholars Project, kterou získala v rámci prestižního programu Europaeum PhD Scholars.

 

Různé:

Komise pro interiér nových Jinonic

 • T. Nigrin očekává návrhy jednotlivých kateder k tématu stěhování. Současně s těmito návrhy vznikl i komise pro interiér nových Jinonice. Za zaměstnance IMS byla nominována D. Kolenovská. SIMS byl požádán o delegaci dvou členů za studenty.

 

Mobility Fair OZS

 • Na žádost OZS J. Vykoukal a K. Králová prezentovali zadanou agendu mobility v rámci tzv. Mobility Fair, vč. schůzky se studenty, kde chtěli řešit problém, který se týkal uznávání předmětů absolvovaných v rámci erasmovských výjezdů. Účast byla bohužel jen velmi nízká. Výrazně větší ohlas a dopad měla podobná akce K. Králové (členky vedení pro internacionalizaci) ze dne 30. 9. 2019 s cca 80 účastníky.

 

Úkoly:

 • O. Žíla pošle tajemnici G. Špetové seznam partnerských středních škol k plánovanému DOD dne 22. 1. 2020.
 • ICM (mezinárodní kreditová mobilita) – M. Pektorová dohlíží na dodržování termínů.

 

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin