FSV UK

 • Zlatá medaile UK byla udělena prof. Lence Rovné, člence IMS

  Prof. Lenka Rovná získala Zlatou medaili Univerzity Karlovy za rozvoj internacionalizace Univerzity Karlovy a rozvoj Fakulty sociálních věd UK.  Gratulujeme!

  Více informací
 • IMS truchlí nad ztrátou svého zakladatele Jana Křena

  Vedení IMS s politováním oznamuje nešťastnou zprávu, že dne 7. dubna zemřel profesor Jan Křen, zakladatel Institutu mezinárodních studií. Elektronická kondolenční kniha zde

  Více

Aktuality Přejít na aktuality

 • Prezentace Internationales Parlaments-Stipendium

  Dne 21. 11. IMS jako již tradičně navštívila delegace Spolkového sněmu a představila program IPS
  (Internationales Parlaments-Stipendium). V tomto roce nás navštívili poslanec Ralph Lenkert (strana
  Die Linke, výbor Spolkového sněmu pro Umwelt, Naturschutz) a Reinhild Schornack (Leiterin des
  Referats Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung des Deutschen Bundestages) a Britta Piel (Freie
  Universität Berlin, Stellvertretende Leiterin Center for International Co-operation).

 • Profesor Simon Bulmer na IMS

  Britský profesor evropských studií Simon Bulmer přijel do Prahy přednášet na Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přečtěte si s ním rozhovor pro HN. Foto Archiv.ihned.cz.

 • Seminář: Vnitřní trh z pohledu malých a středních podniků

  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma „ Vnitřní trh z pohledu malých a středních podniků“, a který se bude konat 15.1. 2019 od 9:00 v hlavní budově MPO (Na…

 • Další příspěvek Jakuba Eberle k diskuzi o koronaviru

  V dalším příspěvku k diskusi o koronaviru upozorňuje Jakub Eberle na zátěž, kterou bude pro společnost představovat prodlužování krize a dlouhodobý pocit nejistoty: "obtížně uchopitelná úzkost by se nám rychle mohla pod rukama proměnit ve velmi hmatatelnou nenávist." Doufá naopak, že "zkušenost sounáležitosti by mohla být základem k empatičtějšímu a solidárnějšímu řešení velkých politických zkoušek, které se nám v blízké budoucnosti nevyhnou.

 • IMS doporučuje konferenci Demokratická revoluce 1989: Třicet let poté

  Konferenci Demokratická revoluce 1989: Třicet let poté, pořádá Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Senátem Parlamentu ČR. Konference se uskuteční 6.-8. listopadu ve Valdštejnském paláci.

 • Stipendijní program SYLFF

  Sylff je stipendijní program zahájený v roce 1987 na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Od počátku programu byla vyplacena dotace ve výši 1 milionu dolarů, a to na 69 univerzitách a konsorciích v celkem 44 zemí. Cílem programu Sylff je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.