FSV UK

 • Zlatá medaile UK byla udělena prof. Lence Rovné, člence IMS

  Prof. Lenka Rovná získala Zlatou medaili Univerzity Karlovy za rozvoj internacionalizace Univerzity Karlovy a rozvoj Fakulty sociálních věd UK.  Gratulujeme!

  Více informací
 • IMS truchlí nad ztrátou svého zakladatele Jana Křena

  Vedení IMS s politováním oznamuje nešťastnou zprávu, že dne 7. dubna zemřel profesor Jan Křen, zakladatel Institutu mezinárodních studií. Elektronická kondolenční kniha zde

  Více

Aktuality Přejít na aktuality

 • Krásné prázdniny a v září na nové adrese!

  IMS přeje všem svým studentům a zaměstnancům krásné prázdniny a těší se v září na shledanou na nové adrese: Pekařská 695/10, Praha 5, 155 00 - Jinonice. Budova je dostupná od stanice metra B Nové Butovice, Přijďte nás navštívit od 20. července.

 • Tři úspěšně obhájené disertační práce na IMS!

  IMS zakončil letní semestr před prázdninami velmi úspěšně! Máme tři nové Ph.D.! Dne 24. 6. obhájila svou disertační práci Kateřina Šimová a 29. 6. úspěšně absolvovali doktorské studium i Václav Lídl a Mikuláš Zvánovec. Gratulujeme!

 • Bakalářské státní zkoušky

  Státní zkoušky oborů HVK, MTS a MTSK se budou konat 15.6 a 16.6.
  Zde naleznete rozdělení do komisí, harmonogram včetně uvedení místnosti bude následovat.
  Pokud se z vážných důvodů nemůžete zkoušky zúčastnit osobně, napište mi prosím na email: marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz.
  Vážný důvod je ten, pokud jste zůstali v zahraničí nebo jste v karanténě na základě lékařsky doložitelného důvodu pro fyzickou nepřítomnost. Děkujeme

 • Nový projekt na KES

  V rámci nového projektu pod záštitou programu Erasmus+ spojí své síly akademici Katedry evropských studií se členy Českého horolezeckého svazu a dalšími horolezci a alpinisty z celé Evropy.

 • Vyhláška ředitele k odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací

  Vyhláška upravuje zadávání a odevzdávání projektů bakalářských prací v rámci
  bakalářských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia (MTS), Soudobé
  dějiny (HVK), Teritoriální studia (TS), magisterského studijního programu
  Teritoriální studia (NP_TS) a magisterského studijního programu Německá a
  středoevropská studia (NP_NSS). Bakalářský studijní program Česko-německá
  studia (BP_CNS) je upraven samostatnou vyhláškou.

 • Možnost využití studovny IMS pro studenty

  IMS nabízí možnost využít svoji učebnu jako studovnu pro studenty, kteří nemají dostatečné zázemí pro studium.

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.