FSV UK

 • COVID opatření na IMS

  Zřídili jsme novou webovou stránku, na které naleznete veškeré informace ohledně aktuálních opatřeních COVID na IMS.

  Více informací
 • Nový semestr v Nových Butovicích

  Od letošního zimního semestru bude výuka probíhat na nové adrese - Pekařská 10 a 16, Praha 5 - Jinonice, 158 00.

  Více informací
 • Zlatá medaile UK byla udělena prof. Lence Rovné, člence IMS

  Prof. Lenka Rovná získala Zlatou medaili Univerzity Karlovy za rozvoj internacionalizace Univerzity Karlovy a rozvoj Fakulty sociálních věd UK.  Gratulujeme!

  Více informací

Aktuality Přejít na aktuality

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.