Článek doktoranda IMS v prestižním americkém časopise

tlesk

Článek doktoranda IMS v prestižním americkém časopise

Příspěvek se zabývá politickou a společenskou činností českých a německých školských spolků v českých zemích v období 1867-1918. Na příkladu německého spolku Deutscher Schulverein a české Ústřední Matice Školské poukazuje na vliv politických a společenských procesů (zejména těch demokratizačních) na postavení a vliv těchto spolků, které disponovaly nejen značným nátlakovým potenciálem na lokální úrovni, měly však také otevřené dveře do nejvyšších pater centrální politiky.

Komparace těchto spolků jakožto nacionálních aktivistů v rámci česko-německého národnostního boje přináší originální vhled do mimořádně širokého spektra možností a kontaktů využívaných ke zřizování národních škol, nýbrž i rámcové rozdíly mezi oběma soupeřícími nacionalismy.

Článek zde