Další příspěvek Jakuba Eberle k diskuzi o koronaviru

empatie

Další příspěvek Jakuba Eberle k diskuzi o koronaviru

V dalším příspěvku k diskusi o koronaviru upozorňuje Jakub Eberle na zátěž, kterou bude pro společnost představovat prodlužování krize a dlouhodobý pocit nejistoty: "obtížně uchopitelná úzkost by se nám rychle mohla pod rukama proměnit ve velmi hmatatelnou nenávist." Doufá naopak, že "zkušenost sounáležitosti by mohla být základem k empatičtějšímu a solidárnějšímu řešení velkých politických zkoušek, které se nám v blízké budoucnosti nevyhnou.

Článek zde