Doktorská konference IMS - 21.5.2021

Doktorská konference IMS - 21.5.2021

Dne 21.5.2021 se od 9:30 odehajte doktorská konference Institutu mezinárodních studií!

Konference proběhne na tomto odkaze: https://cesnet.zoom.us/j/92733512979?pwd=WTc5R2Evd2Fac2xEZldaZHNOUVNmUT09

------

Program:

9:30
Mina P. Baginová: Contemporary Social Movements in East Central Europe: Feminist
Movements and Protest Mobilisations in Poland and their transnational networks

Koreferát: dr. Kateřina Vráblíková (University of Bath)

10:10
Ladislav Beneš: Přátelství navzdory železné oponě. Vztahy a transfery mezi Českobratrskou
církví evangelickou a Evangelische Kirche in Deutschland v letech 1968–1989

Koreferát: doc. Martin Jemelka (MÚA AV ČR)

10:50
Jakob Marcks: Socialist Architects and Multilateral Projects of the United Nations in the Global
Cold War

Koreferát: dr. Jan Koura (FF UK)

11:30
Andrzej Sadecki: Centenary of the Treaty of Trianon - Commemoration Practices and Memory
Politics in Viktor Orbán’s Hungary

Koreferát: Dr. Miroslav Michela (FF UK)

12:10
Rose Smith: European Memory of Communism in the Narratives of Museum Members of the
Platform of European Memory and Conscience

Koreferát: dr. Veronika Pehe (ÚSD AV ČR)

12:50
Klára Žaloudková: Governance Legitimacy in Oligarchized Settings: The Case of Bulgaria

Koreferát: doc. Věra Stojarová (FSS MU)

13:30
Konec, zhodnocení