Doktorská konference studentů druhého ročníku (2. června 2022)

Doktorská konference studentů druhého ročníku (2. června 2022)

V pátek 2. června se konala výroční doktorská konference našeho institutu. Na konferenci studenti druhého ročníku prezentovali a diskutovali o svých doktorských pracích.

Letos jsme debatovali o dvou tezích z moderních dějin, které se zabývaly nadnárodními dějinami a dějinami exilu na příkladu česko-německo-židovského germanisty Ericha Hellera a postavení katolické menšiny v Turecku mezi Osmanskou říší a Tureckou republikou. Třetí, politologická disertační práce, se bude zabývat využitím úsudkového prognózování ke zlepšení strategického předvídání a stanovení politických priorit.

Děkujeme všem přednášejícím a diskutujícím, ať už byli přítomni fyzicky nebo online.