Konference "On Borders and Boundaries"

konference

Konference "On Borders and Boundaries"

Zveme Vás k účasti na mezinárodní doktorské konferenci "On Borders and Boundaries: German-Czech Conference for Young Researchers", kterou pořádá Institut mezinárodních studií ve spolupráci s Katedrou východoevropských a jihovýchodoevropských dějin na LMU (Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově).

Konference se bude konat 28. a 29. dubna 2022 na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově.

Pracovním jazykem konference je angličtina.

Více informací o konferenci naleznete zde.

Pro přihlášení na konferenci zašlete abstrakty svých navrhovaných prezentací (max. 400 slov) organizačnímu týmu do 31. ledna. Oznámení o přijetí a schválení příspěvku bude doručeno do 7. února. Poté si prosím připravte prezentaci včetně příspěvku (max. 4 000 slov) a odevzdejte je do 1. dubna, aby měli komentátoři dostatek času na přípravu svých připomínek. Účastníkům, kteří přednesou příspěvek, budou hrazeny veškeré cestovní náklady, stravné a ubytování (podmíněno schválením finančních prostředků).

Konference se bude konat podle platných pravidel týkajících se pandemie Covid-19. V případě, že nebude možné se zúčastnit osobně, bude konference probíhat online.