Memorandum o spolupráci mezi IMS FSV UK a ÚSD AV ČR, v.v.i.

Memorandum

Memorandum o spolupráci mezi IMS FSV UK a ÚSD AV ČR, v.v.i.

Memorandum o spolupráci mezi Institutem mezinárodních studií FSV UK
a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Dne 3. ledna se zástupci IMS a ÚSD domluvili na užší spolupráci mezi oběma institucemi v oblasti doktorského studia. Od nového akademického roku se budou moci doktorandi oboru Moderní dějiny hlásit na roční výzkumné stáže na ÚSD, které jim umožní se zapojit do výzkumu na této přední české akademické instituci. Zaměstnanci ÚSD se budou podílet i na školení doktorských studentů a na výuce v rámci doktorského studia.

Memorandum navazuje na smlouvu z roku 1996, uzavřenou tehdejšími řediteli obou institucí, prof. Křenem a prof. Prečanem, na jejímž základě již téměř čtvrtstoletí existuje společné pracoviště IMS a ÚSD.