Nabídka stipendií

peníze

Nabídka stipendií

Žadatelem může být student libovolného oboru/programu libovolné fakulty UK, jehož předložený projekt tematicky zapadá do vymezení podpory. O přidělení podpory rozhoduje obsahová relevance projektu. Při udělování podpory se přihlíží k průběžným studijním výsledkům žadatele.

Harmonogram projektu nesmí přesáhnout běžnou dobu probíhajícího studia.

Více informací zde