Nábor nových diplomatů - výběrové řízení MZV ČR

diplomati

Nábor nových diplomatů - výběrové řízení MZV ČR

Nabízí zaměstnání s možností práce nejen v Praze, ale také na více než stovce zastupitelských úřadů na pěti kontinentech, na mezinárodních jednáních či na projektech v rozvojových zemích. Konečný termín pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení je 30. září 2019.

Přihláška musí obsahovat

vyplněnou žádost o přijetí do služebního poměru (tj. včetně čestných prohlášení)

certifikáty (dokumenty) prokazující znalost angličtiny na úrovni C1 a rovněž druhého jazyka na úrovni B2 (kromě slovenštiny)

VŠ diplom

strukturovaný profesní životopis včetně fotografie

motivační dopis

Přesný způsob podání přihlášky, popis předpokladů a požadavků a kontakty.