Nový projekt na IMS podpořený Rockefeller Brothers Fund

Nový projekt na IMS podpořený Rockefeller Brothers Fund

Gratulujeme dr. Miroslavu Kunštátovi a týmu výzkumníků Martinu Vidlákovi, Petru Buriánkovi a Pavel Seifterovi k zisku grantu "Vaclav Havel’s Foreign Policy and its Ethical Dimension" podpořeného Rockefeller Brothers Foundation.

Dosavadní snahy se většinou zaměřovaly na obecný popis Havlova života a jeho politické kariéry nebo na některý aspekt Havlova života a myšlení. Žádná publikace však dosud nenabídla samostatné shrnutí, analýzu či hodnocení zahraniční politiky vůdce sametové revoluce, posledního československého a prvního českého prezidenta. 

Cílem tohoto projektu je nejprve shromáždit rozsáhlou sbírku orálně historických pramenů prostřednictvím rozhovorů a diskusí, následně uspořádat dvoudenní workshop v únoru až březnu 2024 a na jeho základě vydat sborník esejů na toto téma (léto 2024). Součástí svazku by měla být kapitola Václav Havel a Spojené státy, jejímž autorem by byl Daniel Anýž. Daniel Anýž je zkušený a respektovaný novinář, který se zaměřuje na českou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. V letech 2001 a 2002 byl studentem Fulbrightova programu v USA a v letech 2005-2010 zpravodajem Hospodářských novin ve Washingtonu.

Na základě souboru výpovědí, workshopu a sborníku z konference bude připravena publikace, která projekt završí a přiblíží širšímu publiku. Její vydání je plánováno na rok 2026, k 90. výročí narození Václava Havla. Kniha se bude zabývat Havlovými dvěma obdobími ve funkci prezidenta a jeho občansko-politickou angažovaností v letech 2003-2011.

Gratulujeme!