Odborný článek Hachsharot in Greece, 1945 – 1949: Camps or vocational centers?

Odborný článek Hachsharot in Greece, 1945 – 1949: Camps or vocational centers?

Kateřině Králové, vedoucí Výzkumného centra paměťových studií a člence Katedry ruských a východoevropských studií, vyšel článek Hachsharot in Greece, 1945 – 1949: Camps or vocational centers? v recenzovaném časopisu Quest. Issues in Contemporary Jewish History

Na základě bohatých a výmluvných pramenů, institucionálních i osobních, článek popisuje, jak interní dokumenty amerického Společného distribučního výboru, tiskové zprávy a osobní svědectví představují odborné vzdělávání v hachšarech pro Židy, kteří přežili holocaust v Řecku. Jak spolu tyto prameny komunikují a o jakých problémech mlčí? Jejich podrobným zkoumáním se snaží Kateřina Králová vykreslit přesnější obraz přesahující sionistickou ideu alije a propojit pokusy přeživších holocaustu o přesun z Řecka do Palestiny s řeckou občanskou válkou, studenou válkou a situací na Blízkém východě. Za tímto účelem analyzuje postoje místních a nadnárodních aktérů i osobní vzpomínky na mnohotvárnou poválečnou zkušenost těchto center odborného vzdělávání v Řecku.

Článek je možné si přečíst zde.

Gratulujeme!