S velkým zármutkem

S velkým zármutkem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s velkým zármutkem Vám oznamuji, že nás náhle ve velmi mladém věku opustil náš student, kolega a kamarád Filip Šourek. Jménem celého Institutu mezinárodních studií chci vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým nad ztrátou blízkého a vzácného člověka. Filipe, budeš nám chybět. 

Tomáš Nigrin
Ředitel Institutu mezinárodních studií FSV UK