Tomáš Karásek zvolen kandidátem na děkana FSV UK

Tomáš Karásek zvolen kandidátem na děkana FSV UK

Ve lhůtě pro podávání řádných přihlášek byl členy akademické obce navržen kandidát PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Hlasování proběhlo na zasedání Akademického senátu v úterý 12. 10. 

Volby se zúčastnilo 19 senátorek a senátorů. Pro bylo 17 z nich a 2 se zdrželi.

Gratulujeme!