Volby studentského ombudsmana

Volby studentského ombudsmana

Studentský ombudsman bude napomáhat efektivnějšímu a rychlejšímu řešení problémů. Bude fungovat jako poradce, zprostředkovatel a mediátor mezi studenty, pedagogy, vedením jednotlivých institutů, ale i celou fakultou.

Za IMS na funkci kandidují Tomáš Čevela a David Kalina, studenti 2. ročníku Teritoriálních studií.

V případě dotazů k volbám či problémů v průběhu voleb neváhejte kontaktovat naši volební komisi v tomto složení: předsedkyně komise Barbora Krempaská (barbora.krempaska@fsv.cuni.cz) , Klára Smitková (klara.smitkova@fsv.cuni.cz) a Jakub Dolejš (52659489@fsv.cuni.cz).

Detailní informace k volebnímu postupu naleznete zde: https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/N%C3%A1vod_Volby-Instructions_Elections-Student_Ombudsmen_Elections_FSV_UK_2021_CZ-EN_v1_0.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign.