Výběrové řízení: Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka

Výběrové řízení: Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje pro Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen IMS) výběrové řízení na obsazení pracovního místa (W/M+) asistenta / asistentky (bez Ph.D.) nebo odborného asistenta / odborné asistentky (s Ph.D.) se zaměřením korespondujícím s výzkumnou a výukovou činností institutu.

IMS se výukově i výzkumně specializuje v oblasti area studies a modern history se zaměřením na regiony od Severní Ameriky přes Evropu až po post-sovětský prostor. Nabízí česko a anglojazyčné programy pro cca 850 studentů od bakalářského po doktorské studium včetně předmětů vyučovaných také v němčině, francouzštině a ruštině. Více informací o IMS – ims.fsv.cuni.cz.

Pracovník / pracovnice musí svým pedagogickým a vědeckým zaměřením doplňovat činnost institutu v rámci jeho teritoriální a / nebo oborové specializace. Doporučeno je vzdělání alespoň v jednom z následujících oborů: moderní a soudobé dějiny, politologie a mezinárodní vztahy, právo, ekonomie, antropologie, kulturologie, sociologie.

Kromě výuky a výzkumu se pracovník/pracovnice bude zaměřovat na projektovou a grantovou činnost.

 Dále požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (alespoň na magisterské úrovni)
 • aktivní znalost angličtiny nebo němčiny
 • znalost ukrajinštiny a/nebo ruštiny na úrovni C2

Nabízíme:

 • úvazek 1,0
 • pracovní smlouvu na 24 měsíců s nástupem mezi 1. 6. a 1. 10. 2022 (s možností prodloužení i po 24 měsících trvání)
 • měsíční mzdu 31.400 Kč (hrubého)
 • systém výkonových odměn za publikační činnost a možnost zapojení do dalších projektů
 • příspěvek na ubytování v rámci ubytovacích kapacit UK a pomoc s vyhledáním ubytování
 • zapojení do vědecké práce IMS včetně účasti ve výzkumné skupině
 • možnost podávat národní i mezinárodní projekty s finančním ohodnocením nad rámec základní mzdy
 • Fakulta sociálních věd UK dbá na to, aby práce u ní umožnila všem svým zaměstnancům a zaměstnankyním sladit pracovní a rodinný život. IMS podporuje diverzitu a rovné příležitosti na pracovišti v souladu s Plánem rovných příležitostí Univerzity Karlovy. Dále zaručuje kromě rovného odměňování, také flexibilní pracovní dobu.
 • další benefity (možnost jednorázového příspěvku ze sociálního fondu pro osoby prchající před konfliktem na Ukrajině, stravenky vyšší hodnoty, příspěvek na školku, příspěvek na roční kupón pražské MHD, příspěvek na penzijní a/nebo životní připojištění a další)

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • životopis vč. kompletního přehledu publikační činnosti
 • přehled stávající výukové činnosti
 • informace o účasti na projektové činnosti (se specifikací role v rámci projektu)
 • motivační dopis (jedna strana A4)

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 25. 5. 2022 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „IMS – Odborný asistent / odborná asistentka“.


Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.