Workshop "Rethinking Area Studies for the 21st Century"

Workshop "Rethinking Area Studies for the 21st Century"

Jménem Institutu mezinárodních studií si vás dovolujeme vyzvat k podání návrhů na příspěvky v rámci workshopu "Rethinking Area Studies for the 21st Century".

Workshop se uskuteční 20 - 21. května 2024 v Praze. Uzávěrka přihlášek proběhne 20. ledna 2024.

Své přihlášky a abstrakty příspěvků můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře

Další informace naleznete v přiložené výzvě nebo se obraťte na organizátory: Dr. Jana Hornáta (jan.hornat@fsv.cuni.cz) nebo prof. Tomáše Weisse (tomas.weiss@fsv.cuni.cz).

Nepožadujeme žádný konferenční poplatek. Očekáváme, že si účastníci uhradí své cestovní náklady a náklady na ubytování. Účastníci budou mít přístup ke speciálním cenám v univerzitních ubytovacích zařízeních v závislosti na dostupnosti. Pro začínající výzkumné pracovníky může být k dispozici omezený počet cestovních grantů. V závislosti na zaměření příspěvků plánují svolavatelé koordinovat vydání zvláštního čísla časopisu jako přímého výsledku semináře.

Těšíme se na Vás!


Seminář pořádá Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rámci oslav 30. výročí svého založení. Institut se od svého založení v roce 1994 věnuje výuce a rozvoji oboru teritoriálních studií v národním i mezinárodním kontextu.

Konferenční program