Členové katedry

Členové katedry

dana

PhDr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií

daniela.kolenovska@fsv.cuni.cz 

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Rusko a SSSR, soudobé dějiny, ruská historiografie, dějiny Stalinismu, zahraniční politika SSSR a Ruska, česko-ruské vztahy, sovětský blok a Čína

Kateřina Králová

Doc. PhDr. Kateřina Králová, M.A. Ph.D.

kralova@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Evropské dějiny, Balkán, Řecko, druhá světová válka, post-holocaust, řecká občanská válka, rekonstrukce, smíření a paměť, uprchlíci a historická migrace

Navržená témata ročníkových a bakalářských prací: řečtí uprchlíci ve východní Evropě, přeživší Holokaustu - mikrohistorie, druhá světová válka a záchranné akce, humanitarismus a Evropa po válce, připomínání holokaustu ve veřejném prostoru, paměťové války

kubat

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Garant doktorského programu Mezinárodní teritoriální studia

michal.kubat@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Životopis

Zaměření: Středovýchodní Evropa, Polsko, politické systémy, teorie demokratických a nedemokratických režimů, teorie opozice

Jiří Vykoukal

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, Csc.

Garant anglojazyčných programů RVES

Garant bakalářského a magisterského programu Mezinárodní teritoriální studia

jiri.vykoukal@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Luboš Švec

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Subgarant magisterské specializace Balkánská a středoevropská studia

svelub@post.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Středovýchodní Evropa, Pobaltí, moderní historie středovýchodní Evropy s přihlédnutím k dějinám pobaltského regionu, problémy formování občanské společnosti, politických systémů a nacionalismu a vztahovou problematiku

Asavei

Maria Alina Asavei, Ph.D.

maria.asavei@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Osobní stránka

Zaměření: Balkán, politické umění, kolektivní paměť, kulturní a sociální historie, estetika

Adrian Brisku

Doc. Adrian Brisku, Ph.D.

adrian.brisku@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Rusko, Kavkaz, Balkán, střední Evropa, komparativní historie, impéria, politologie

Ondřej Klípa

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.

ondrej.klipa@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

jirik

PhDr. Jiří Kocián

jiri.kocian@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Střední Evropa, Balkán, Rumunsko, soudobé dějiny, postkomunistická transformace, menšiny, identity, orální historie, židé na Balkáně

Karel Svoboda

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

svobodak@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Jan Šír

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

sirj@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Turkmenistán; ropa a plyn v oblasti Kaspického moře; geopolitika Střední Asie

Ondřej Žíla

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

ondrej.zila@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Soudobý politický vývoj zemí bývalé Jugoslávie; dějiny Jugoslávie; politická geografie Balkánského poloostrova; regionální a socioekonomická geografie jihovýchodní Evropy; migrace na Balkáně ve 20. století

slavek

Doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

horak@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Střední Asie; Afghánistán; Írán; islám; ideologie; energetika a její politické dopady; moderní dějiny Střední Asie

Navržená témata ročníkových a bakalářských prací: moderní a soudobé dějiny Střední Asie, politika paměti a historiografie postsovětského regionu, budování státu a národa, neformální struktury v postsovětských zemích, energetika a doprava v eurasijském prostoru, konflikty ve Střední Asii a na Kavkazu, společnost a kultura Střední Asie a Kavkazu, Islám na ex-sovětském prostoru

Karin

PhDr. Karin Hofmeisterová, Ph.D.

karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: moderní dějiny jihovýchodní a střední Evropy, církev, politika paměti, masové násilí v prostoru bývalé Jugoslávie