Absolventi o KRVS

Absolventi o KRVS

"Z řady věcí, které jsem získal na KRVS, těžím dodnes a moc rád vzpomínám na některé z řady mimořádně zajímavých profesorů a profesorek." Pavel Gruber - ředitel české pobočky Lékaři bez hranic

 

"Díky studiu na KRVS jsem poznal řadu skvělých a zajímavých lidí mezi vyučujícími i kolegy studenty. Velmi jsem si cenil otevřené atmosféry a možnosti diskuse s vyučujícími. Stejně tak jsem oceňoval možnosti studijních pobytů v zahraničí a prostor pro vlastní aktivitu." Jan Marian - Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 

"Co mi přineslo studium na KRVS? Nejvíc si cením a často si uvědomuji, že je to rozhled a kritický přístup. Zároveň jsem se díky škole dostala k Balkánu a fajn lidem!" Tereza Mádlová - projektová manažerka Nadace Via

 

"Studium Ruských a východoevropských studií IMS pro mě bylo tím správným odrazovým můstkem pro zajímavou a bohatou kariéru v mezinárodních organizacích, diplomacii a práci v konfliktních oblastech. Historický, politický a jazykový základ, který jsem si při studiu na KRVS osvojil, je pro mě dodnes ‚studnicí moudrosti‘, ze které čerpám" Jan Plešinger - diplomat