Informace o magisterských specializacích

PROČ STUDOVAT NAŠE SPECIALIZACE

Jsme interdisciplinární

 • Děláme moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu našich zemé.
 • Vycházíme z našeho bádání, mezinárodních kontaktů i z vlastních zkušeností

Dobré uplatnění.

 • Státní správa, diplomacie, nadnárodní i domácí firmy, obchod, poradenství, odborná žurnalistika a samozřejmě vědecký výzkum v různých oblastech. Nezaměstnanost našich uchazečů je prakticky nulová.

Naučíte se chápat region.

 • Naučíte se chápat region v souvislostech (historie, politický vývoj, ekonomika, sociální a národnostní problémy). Budete schopni analyzovat a srovnávat specifika jednotlivých oblastí či zemí. Budete vybaveni excelentní znalostí světových i lokálních jazyků

Kolektiv pracovníků a přátelské prostředí

 • Vyučující na katedře jsou od doktorandů až po seniorní pracovníky zapálení pro "svůj" region, znají jej z mnoha soukromých, studijních či pracovních cest a zprostředkují Vám odborný pohled i lidský zážitek.
 • S našimi vyučujícími se můžete často setkat i v českých médiích s komentáři a reportážemi o regionu.
 • Zveme si hosty z diplomatické, akademické či obchodní sféry, a tak máte možnost seznámit se s praxí v oboru.
 • Každoročně pořádáme několik neformálních setkání katedry či exkurze do zahraničí

Studium v zahraničí

 • Podporujeme výjezdy do zahraniční, bez kterých nebude procítění a poznání regionu úplné. Máme podepsané  dohody s univerzitami ve zkoumaných zemích i prestižními pracovišti v západní Evropě a USA. 

BALKÁNSKÁ A STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Teritoriální zaměření

 • Střední Evropa (Polsko, Maďarsko a Slovensko)
 • Balkán (s vazbami na Turecko a střední a východní Evropu)
 • Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko s přesahem do Skandinávie)

Garantem specializace je Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

CK vedral

RUSKÁ A EUROASIJSKÁ STUDIA

Teritoriální zaměření

 • Rusko a Východní Evropa (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko)
 • Kavkaz (Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, severní Kavkaz)
 • Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán s vazbami na Afghánistán, Írán a muslimské oblasti Číny).

Garantem specializace Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Gruzie