4EU+ Emerging Leaders Workshop

4EU+ Emerging Leaders Workshop

V souvislosti s probíhajícím konfliktem na Ukrajině uspořádali Jiří Kocián a Klára Kosová (z Katedry ruských a východoevropských studií IMS FSV UK a Centra vizuální historie Malach) za asistence Valentyna Shkriby, jménem projektu 4EU+ "Plurality of memories" workshop "Emerging Leaders", jehož cílem bylo inspirovat a propojit nastupující generaci ukrajinských lídrů. Cílem workshopu bylo vybavit účastníky nástroji a strategiemi, jak čelit negativním dopadům války, prohloubit jejich analytické schopnosti a zvýšit efektivitu při podpoře občanské angažovanosti a prosazování demokracie. Na workshopu se podařilo shromáždit skupinu vysoce motivovaných účastníků, kterou tvořilo pět ukrajinských studentů přidružených k univerzitám Aliance 4EU+ (Praha, Varšava, Ženeva) a tři stipendisté z Národní univerzity "Kyjev-Mohyla Academy". 

Workshop se konal ve dnech 10. a 11. listopadu v hybridním formátu v Ústavu formální a aplikované lingvistiky. Program se skládal z interaktivních seminářů se špičkovými odborníky ve svých oborech. Konkrétně Jiří Kocián přednesl úvodní příspěvek, v němž se zamýšlel nad hranicemi nadnárodní solidarity a perspektivami jejich překonávání. Jakub Eberle se zaměřil na otázku, jaké jsou hlavní příčiny rozdílných reakcí zahraničních politik států EU na ruskou agresi vůči Ukrajině. Michal Smetana (IPS FSV UK) se zabýval nedávným vojenským vývojem a upozornil na některé běžné mylné představy o jaderných zbraních, které rezonují ve veřejné sféře, a vyvolal diskusi o tom, co brání Kremlu vydat rozkaz k použití jaderných zbraní. Valeriya Korablyová (Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV UK) se zaměřila na obtíže se správným pochopením Ukrajiny a použila proukrajinský diskurz konstruovaný týmem prezidenta Zelenského jako příklad narovnávání existujících kulturních hierarchií a horizontálního zapojení jak držitelů moci, tak i geopolitických outsiderů/poddaných. Na závěr vystoupil Jan Šír (Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV UK), který osvětlil některé širší důsledky poslední ruské války a jehož seminář poskytl studentům příležitost diskutovat o pohledu Ruska na mezinárodní řád.

Seminář umožnil horizontální i vertikální sdílení znalostí a zkušeností a ukázal se jako plodná půda pro hlubokou diskusi s konkrétními závěry a výstupy na dosah ruky. Organizátoři byli navíc rádi, že podpořili trochu jinou formu navazování kontaktů, a doufají v opakovanou příležitost setkat se s nedávnými účastníky nebo zprostředkovat podobnou výměnu v budoucnu.