4EU+ otevírá nové příležitosti pro akademickou komunitu

4EU+

4EU+ otevírá nové příležitosti pro akademickou komunitu

Ve snaze upevňovat a rozšiřovat spolupráci své akademické komunity otevírá Aliance 4EU+ dvě nové pilotní výzvy, které umožní akademikům, vědcům a studentům sedmi 4EU+ univerzit rozvíjet kolaborativní projekty a společně růst.

SEED4EU+ je otevřená výzva, která odráží holistickou ambici aliance integrovat všechny univerzitní mise. Stávající i nové meziuniverzitní týmy mohou předkládat návrhy inovativních projektů, včetně nekonvenčních, transversálních a průřezových iniciativ. Program je financován z rozpočtů členských univerzit 4EU+.

4EU+ Visiting Professorship je druhou nově vypsanou výzvou, která akademikům umožní během dvouměsíčního až tříměsíčního pobytu na jedné (případně více) z partnerských 4EU+ univerzit rozvíjet společné vzdělávací a výzkumné aktivity. Cílem programu, do kterého se mohou hlásit akademičtí a výzkumní pracovníci ze všech vědeckých oblastí a oborů, je obohatit stávající spolupráci v rámci Aliance a rozšířit řady aktivně zapojených členů 4EU+ komunity. Iniciativa je financována z rozpočtu asociace 4EU+ European University Alliance.

 

Deadline pro podání projektových žádostí do obou výzev je 1. června 2023.

Více informací naleznete na webu 4EU+: SEED4EU+ a 4EU+ Visiting Professorship