6th Prague Populism Conference - 17.-19.5.2021

6th Prague Populism Conference - 17.-19.5.2021

Ve dnech 17.-19.5.2021 probíhá Prague Populism Conference, tento rok s titulem "Current Populism in Europe: What has changed since the start of the pandemic?". Konference probíhá online formou a veškeré dění můžete sledovat na facebookové stránce: https://www.facebook.com/praguepopulismconference

Abstrakty konkrétních výstupů jsou k dispozici zde: shorturl.at/jlyzT