AKTUÁLNĚ: Kramerius zůstane zdarma do června 2021

AKTUÁLNĚ: Kramerius zůstane zdarma do června 2021

Došlo k úspěšné dohodě mezi ministrem kultury České republiky a Svazem  knihkupců a nakladatelů (SČKN) a byla uzavřena licenční smlouva, která do konce června 2021 umožní úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven  provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou, Univerzitou Karlovou, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze.

Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak mají dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud. Stát nakladatelům zaplatí náhradu ve výši 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné online.

Pro více informací lze navštívit web Národní knihovny České republiky.