Call for papers Acta Politologica

ips

Call for papers Acta Politologica

Časopis:

  • je indexován v databázi Scopus
  • se může pochlubit rostoucím CiteScore v databázi Scopus
  • je na seznamu Directory of Open Access Journals – DOAJ
  • díky oficiálnímu statusu „open access“ oslovuje především skrze anglicky psané články široký okruh čtenářů
  • přijímá texty v angličtině, češtině, popř. i slovenštině
  • zajišťuje u anglicky psaných textů přijatých k publikování proof-reading rodilým mluvčím
  • přijímá texty nejen politologů, ale odborníků z ostatních příbuzných sociálněvědních disciplín
  • se může pochlubit kvalitním přitom ale krátkým recenzním řízením
  • dává při využití double blind peer review možnost autorům rukopisů navrhnout recenzenty
  • vychází pravidelně třikrát ročně v lednu, dubnu a říjnu