Česko-bavorské vysokoškolské fórum

vlajka

Česko-bavorské vysokoškolské fórum

K setkání na téma „Česko-bavorská hranice – krajina, jazyky a technologie“ zveme vědce, pedagogy, studenty a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

Vyplněný formulář prosíme uložte a zašlete ve formátu PDF e-mailem na sekretariat@btha.de.

Přihlášky do: 16.10.2019

Prosíme o pochopení, že počet účastníků je u jednotlivých částí programu omezený. Přihlaste se proto jen na ty části programu, o které máte skutečně zájem. Po termínu podání přihlášek Vám co nejrychleji sdělíme, zda je Vaše účast na vybraných částech programu možná.

Účast na fóru je zdarma. Příjezd a odjezd si účastníci organizují a financují individuálně. V případě včasného přihlášení se Vám pokusíme zajistit jeden nebo dva noclehy na účet Česko-bavorské vysokoškolské agentury v některém z námi rezervovaných pasovských hotelů (do vyčerpání kontingentů).

Program

Přihláška