CfP: Prague Visual History and Digital Humanities Conference 2025

CfP: Prague Visual History and Digital Humanities Conference 2025

Centrum vizuální historie Malach slaví patnáct let od svého otevření. Výročí si připomene druhým ročníkem konference Prague Visual History and Digital Humanities Conference (PRAVIDCO 2025),  kterou spolupořádá IMS a jeho výzkumná centra (C4DHI a RCMS).

Konference vítá příspěvky v těchto tématech a oblastech: 

  • holokaust, postholokaust a židovské dějiny
  • orální a vizuální historie v teorii a praxi
  • menšinová a genderová studia
  • historická sociologie a reflexivita výzkumných metod
  • jazykové modelování a modelování v humanitním a společenskovědním výzkumu 
  • data mining a kvantitativní přístupy v historickém výzkumu 
  • tvorba a správa rozsáhlých archivů kulturního dědictví a databází 

Konference proběhne v prostorách Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí 25, Praha 1.

Harmonogram a termíny:

- Termín pro zasílání příspěvků: 30. června 2024
- Vyrozumění autorům: Září 2024
- Finální papery: 31. října 2024
- Konference: 23. a 24. ledna 2025
- Prezentace sborníku konference: leden 2025

Příspěvky:

Přijímáme příspěvky v rozsahu 2000-5000 slov (bez referencí a bibliografie. Všechny příspěvky projdou recenzním řízením a v případě vybrání budou zařazeny do sborníku konference.

Příspěvky zasílejte přes Easychair

Další informace ke konferenci naleznete na webových stránkách PRAVIDCO