Diskuze: Josef Guttmann a osudy střední Evropy mezi Hitlerem a Stalinem

Diskuze: Josef Guttmann a osudy střední Evropy mezi Hitlerem a Stalinem

Srdečně zveme na diskuzi J. Rupnika a J. Rákosníka o knize "Josef Guttmann a osudy střední Evropy mezi Hitlerem a Stalinem", která proběhne 15. 11. od 14:30 do 16:30 v místnosti H212 (budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1). Diskuzi bude moderovat Daniela Kolenovská, vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií. 


JACQUES RUPNIK (nar. 1950 v Praze), francouzský politolog, historik a publicista specializující se na střední a východní Evropu. Vystudoval historii a politologii na Sorbonně v Paříži a na Harvardově univerzitě v USA. Od 70. let spolupracoval s českým disentem i exilem, v letech 1990–1992 byl poradcem prezidenta Václava Havla. V současnosti vyučuje na Sciences Po v Paříži a College of Europe v Bruggách. Jeho kniha Střední Evropa je jako pták s očima vzadu (Praha 2018), získala v roce 2019 cenu Magnesia Litera.

JAKUB RÁKOSNÍK, docent, FF UK. Specializuje se na moderní hospodářské a sociální dějiny. Pozornost věnuje zvláště dějinám sociálních států ve srovnávací perspektivě a problematice hospodářských cyklů. Dokončil rukopis prvního dílu Dějin KSČ (1921-1939), který je v edičním plánu nakladatelství Academia na rok 2024.