IMS vypisuje novou pozici post-doc výzkumného pracovníka

IMS vypisuje novou pozici post-doc výzkumného pracovníka

Institut mezinárodních studií obsazuje novou pozici post-doc výzkumného pracovníka na Katedře ruských a východoevropských studií. Podrobnosti o pozici naleznete níže.


Pozice: Výzkumný pracovník post-doc se specializací memory studies, transnacionální migrace a multikulturalismus na Katedře ruských a východoevropských studií (resp. k obsazení pozice v rámci „Vacancy for a Junior Researcher Position" OPVVV "Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK", reg. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976).

FTE: 1.0

Období: 1. 2. - 31. 5. 2022

Požadavky:

  • PhD v oboru dějiny kultur, moderní dějiny nebo příbuzné specializaci
  • pedagogické zkušenosti na VŠ
  • znalost maďarského a anglického jazyka

 

Svou přihlášku včetně odborného životopisu a seznamu publikací zasílejte na e-mail daniela.kolenovska@fsv.cuni.cz do 15. 1. 2022. Do 20. 1. dojde k vyhodnocení přijímacího řízení a vyrozumění uchazečů. Kandidáty bude posuzovat tříčlenná komise v čele s vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií, Danielou Kolenovskou. Nástup na pozici je plánován k 1. 2. 2022.


 

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.