Informace pro první ročníky

Informace pro první ročníky

Milé studentky, milí studenti,
pro usnadnění vstupu do bakalářského studia jsme si pro vás dovolili shromáždit ty nejdůležitější informace.

Důležité termíny

  • 19. 9. od 11:00 - zápis do předmětů v zimním semestru
  • 2. 10. - zahájení výuky v zimním semestru
  • 8. 10. do 29:59 - uzavření zápisu (zrušení zápisu) předmětů

Fakulta

  • Fakultní informace k zahájení studia - zde
  • FSV příručka: INTRO pro první ročníky nastupující na IMS - příručka

Institut

  • Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v ZS školního roku 2023/2024 - vyhláška
  • Vyhláška ředitele IMS k postupu ve věci studentských plagiátů a využívání AI - vyhláška
  • Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia - vyhláškaformulář žádosti
  • Vyhláška ředitele k používání citační normy v seminárních a kvalifikačních pracích česko-jazyčných bakalářských programů - vyhláška

 

Těšíme se na Vás!