Kariérní listopad: Career Opportunities in the EU

Kariérní listopad: Career Opportunities in the EU

Během kariérního listopadu probíhají na všech institutech FSV UK akce zaměřené na kariérní rozvoj a uplatnění. První z akcí je diskuse s Evou Horelovou, která proběhne 13. listopadu od 11:00 v místnosti B103A v Areálu Jinonice. 

Srdečně jsou zváni studenti a absolventi všech součástí fakulty. Diskuze bude v angličtině.

Prosíme o registraci zde.


Eva Horelová absolvovala německá a rakouská studia na FSV UK a stáž v Německém spolkovém sněmu v roce 2003. Po dvou letech působení v české státní správě je od roku 2005 úřednicí Evropské unie. V rámci Evropské služby pro vnější činnost se věnovala veřejné diplomacii EU ve třetích zemích, pomáhala definovat politiku EU vůči konfliktu v Sýrii, pracovala jako zástupce vedoucí oddělení tisku a veřejné diplomacie v Delegaci EU v USA a vedoucí politického oddělení Delegace Evropské Unie v Turecku. Od roku 2022 působí jako Vedoucí politické sekce Zastoupení Evropské komise v ČR.