Kniha: IMAGINING BOSNIAN MUSLIMS IN CENTRAL EUROPE: Representations, Transfers and Exchanges

Kniha: IMAGINING BOSNIAN MUSLIMS IN CENTRAL EUROPE: Representations, Transfers and Exchanges

František Šístek z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií je editorem nové publikace nahladatelství Berghahn Books nazvané IMAGINING BOSNIAN MUSLIMS IN CENTRAL EUROPE: Representations, Transfers and Exchanges. 

Na vzniku knihy se podílelo 13 autorů z různých zemí světa, přičemž někteří z nich patří mezi naprostou špičku oboru balkanistiky. Jednotliví historici, antropologové, političtí vědci a literární akademici v rámci publikace představují a analyzují politické, sociální a diskurzivní dimenze střetu bosenských muslimů se západem od 19. století.

Více se o knize lze dozvědět ZDE, na stránkách nakladatelství Berghahn Books a ZDE je dostupný též úvod knihy, který je bezplatně přístupný.