Nová kniha: "Routledge Handbook on Israel's Foreign Relations"

Nová kniha: "Routledge Handbook on Israel's Foreign Relations"

V britském vydavatelství Routledge vyšla nová kniha Routledge Handbook on Israel's Foreign Relations, kterou editovali Joel Peters (Virginia Tech School of Public and International Affair) a Rob Geist Pinfold (Herzlovo centrum izraelských studií; IMS FSV UK).

Do knihy přispěla kapitolou Israel and Central Europe dr. Irena Kalhousová, ředitelka HERZL.

Bližší informace o knize naleznete zde

Gratulujeme!