Nová kniha z per akademiků IMS - Úvod do studia historie

Nová kniha z per akademiků IMS - Úvod do studia historie

S radostí představujeme novou knihu z per akademiků IMS! Kniha Úvod do studia historie předkládá vhled do vybraných problémů reflektujících současný stav především české a euroatlantické historiografie 21. století.

Kniha prof. Františku Stellneru a kol. (včetně ředitele IMS doc. Tomáše Nigrina a doktora Pavla Szobiho) vyšla v nakladatelství Karolinum a je již možné si ji zakoupit.