Noví mezinárodní hostující výzkumníci a výzkumnice na IMS

výzkumníci

Noví mezinárodní hostující výzkumníci a výzkumnice na IMS

Máme radost, že po dlouhé covidové pauze opět obnovujeme vazby a budujeme vztahy s novými partnerskými institucemi. Můžeme tak na půdě IMS přivítat řadu hostujících výzkumníků a výzkumnic. 

V tomto semestru k nám přijíždí:

chopard

Thomas Chopard 

INALCO Paris

Zaměření: protižidovské násilí a židovské migrace ve střední a východní Evropě

Hostování: 03 - 06 / 2023

megginson

Tess Megginson 

UNC Chapel Hill

Zaměření: prostorové dějiny a mapování ve střední a východní Evropě v období mezi dvěma světovými válkami

Hostování: 03 - 06 / 2023

snezana

Snežana Stanković

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Zaměření: migrace a kulturní transfer mezi Německem a západním Balkánem, země bývalé
Jugoslávie jako dvojí tranzitní prostor, příběhy nepřítomných Němců a Židů v bývalém habsburském pohraničí

Hostování: 04 - 06 / 2023