Nový kurz "Soudobá Ukrajina: historie, politika, kontroverze 1900-2022"

UK

Nový kurz "Soudobá Ukrajina: historie, politika, kontroverze 1900-2022"

S ohledem na mimořádné události na Ukrajině Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV UK spouští nový kurz o soudobé Ukrajině a její společnosti. Kurz poskytne studentům základní orientační přehled, na jehož základě budou schopni porozumět aktuální situaci na Ukrajině.

Deset přednášek proběhne pravidelně každý čtvrtek, od 15.30 v Pekařské 114.

Kurz budou vyučovat:

  • Mgr. Lenka Víchová, ukrajinistka, analytička Evropských hodnot, šéfredaktorka časopisu Ukrajinský žurnál, členka České asociace ukrajinistů a 
  • Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D., historik a ukrajinista, Ústav pro studium totalitních režimů, Muzeum dějin XX. století
  • PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D., historik a specialista na politické dějiny a dějiny vzájemných vztahů Ukrajiny, Běloruska, Čech, Slovenska a Podkarpatské Rusi

Kredity: 6

Ukončení předmětu: ústní zkouška

Povinná literatura:

  • Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov, Matthew Rojansky (eds.). From “the Ukraine” to Ukraine : a contemporary history, 1991-2021. Stuttgart : ibidem Verlag, 2021.
  • David Svoboda. Jablko z oceli : zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 1920-1939. Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.
  • Bohdan Zilynskyj. Ukrajinci v Čechách a na Moravě : (1894) 1917 - 1945 (1994). Praha : X-Egem, 1995.
  • Jan Rychlík, Bohdan Zilynskyj, Paul Robert Magocsi. Dějiny Ukrajiny. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 

 

Kurz je otevřen zájemcům ze všech fakult UK, kteří se zaregistrují do pátku 11. března na e-mailu daniela.kolenovska@fsv.cuni.cz tak, aby mohl být zajištěn zápis do SIS.


Plakát