Nový projekt UNCE na IMS

Nový projekt UNCE na IMS

Gratulujeme prof. Tomáši Weissovi a týmu výzkumníků z FSV, FF a PrF k zisku projektu "Pražské centrum pro výzkum míru II." ve výzvě univerzitních výzkumných center (UNCE).

Interdisciplinární charakter navrhovaného projektu vychází z úzké spolupráce mezi Fakultou sociálních věd, Právnickou fakultou a Filozofickou fakultou UK. Fakulta sociálních věd je hlavním řešitelským pracovištěm, s širokou skupinou seniorních výzkumných pracovníků, juniorních výzkumných pracovníků a doktorandů s odbornými znalostmi v oblasti mezinárodních vztahů, teritoriálních studií, bezpečnostních studií, politologie, mezinárodní politické ekonomie, kognitivní a sociální psychologie a dalších oborů. strategické komunikace. Právnická fakulta poskytuje jedinečné odborné znalosti v oblasti mezinárodního práva a evropského práva a jejich ve světové politice. Filozofická fakulta přispívá odbornými znalostmi v oblasti srovnávací politologie a sociologie se zvláštním zaměřením na region Blízkého východu a severní Afriky.

Projektu se za IMS FSV UK účastní:

 • doc. PhDr. Michal Smetana Ph.D.
 • Mgr. Karel Svoboda Ph.D.
 • PhDr. Jan Hornát Ph.D.
 • Mgr. Jakub Záhora Ph.D.
 • Dr. Irena Kalhousová
 • Mgr. Eliška Ullrichová Ph.D.
 • Lucie Kadlecová M.A., Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Rosendorf
 • PhDr. Sarah Komasová Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Nikola Kurková Klímová LL.M.
 • JUDr. PhDr. Tomáš Bruner, Ph.D.
 • Dr. Robert Geist Pinfold