Obhajoba disertační práce Jakuba Střelce

Obhajoba disertační práce Jakuba Střelce

V pátek 15. 09. 2023 od 10:00 proběhne v Areálu Jinonice obhajoba dizertační práce Jakuba Střelce s názvem "Homo Sapiens nebo Homo Brutalis? Psychiatrické vědění, násilí a kriminalita v poválečném Československu, západním Německu a Velké Británii (1945-1970)".

Před obhajobou proběhne od 9:00 státní doktorská zkouška Jakoba Marckse "Cold War East German Architecture and Urbanism in the Global South: the case of UN HABITAT".

Oběma přejeme hodně štěstí!